Tinde Hytter

Tinde Hytter har med 40 års erfaring utviklet seg til å bli en av landets ledende hytteleverandører.

Tinde Hytter sin spesialitet er å levere nøkkelferdige hytter. Tinde har hovedkontor og to fabrikker i Ringebu, midt i Gudbrandsdalen. De er også å finne på Norsk Hyttesenter på Hellerudsletta, rett nord for Oslo, og har salgskontor i Lillehammer, Trondheim og Stryn.

Tinde Hytter har igjennom sitt samarbeid med grunneierne på Øvre Kongshaugen flotte tomter til rådighet for sine kunder.

Besøk www.tindehytter.no

Kontakt Tinde Hytter

Odd-Rune Flo
odd-rune.flo@tindehytter.no
Tlf. 906 20 299

Tore Lunde
tore.lunde@tindehytter.no
Tlf. 951 45 701

Kontakt grunneiere

E-post
post@ovrekongshaugen.no

Telefon
Aage Lade: 99 62 79 69
Audun Sæther: 48 32 17 48